035 - 621 43 13

>>Certificering

Certificering

Branchevereniging ROMAZO:

ROMAZOROMAZO is de branchevereniging voor de ROlluiken, MArkiezen en ZOnweringbedrijven in Nederland. De bedrijven die bij Romazo zijn aangesloten leveren zonwering, rolluiken en raamdecoratie.
De leden van Romazo dragen kwaliteit hoog in het vaandel; 'ROMAZO voor zekerheid' wordt dan ook door alle ROMAZO-bedrijven onderschreven.

Hulsman & De Veluwe is gecertificeerd ster-lid van de branchevereniging ROMAZO. Het ster-lidmaatschap houdt in dat Hulsman & De Veluwe aan nog hogere kwaliteitseisen voldoet dan het reguliere lidmaatschap.

U kunt hier een brochure over ROMAZO downloaden (PDF-bestand 1 ).

Voor meer informatie over ROMAZO kunt u kijken op: www.romazo.nl

VCA*:

VCAVCA staat voor VGM Checklist Aannemers (VGM = Veiligheid, Gezondheid en Milieu). De checklist is een uitgebreide vragenlijst die gebruikt wordt als doorlichting- en screeningsysteem ten behoeve van aannemers, opdrachtnemers en contractors die bij opdrachtgevers werkzaamheden verrichten. In feite is VCA veel meer dan een checklist; VCA is een veelzijdig en compleet programma waarmee dienstverlenende bedrijven objectief en structureel kunnen worden getoetst en gecertificeerd op hun VGM-beheersysteem. VCA* houdt zich bezig met de directe beheersing van veiligheids-, gezondheids- en milieuactiviteiten op de werkvloer, dus op uitvoerend niveau.

Hulsman & De Veluwe is volledig VCA-gecertifeerd overeenkomstig de voorwaarden zoals gesteld in versie VCA*-2017/6.0

U kunt hier ons VCA-certificaat downloaden (PDF-bestand 1 ).

Voor meer informatie over VCA-certificering kunt u kijken op: www.vca.nl

CE-markering:

CE-markeringDe CE-markering is een merkteken dat aangebracht dient te worden op producten die vallen onder de Europese Nieuwe Aanpak Richtlijnen. CE staat voor Conformité Européenne; wat zoveel betekent als 'in overeenstemming met de Europese regelgeving'. Met het teken geeft de fabrikant of de importeur (bij invoer van producten van buiten de Europese Unie) aan dat het product voldoet aan de wettelijke eisen zoals beschreven in de van toepassing zijnde Richtlijn. Alle producten met een CE-markering hebben vrij toegang tot de gehele markt binnen de Europese Economische Ruimte (EER = de Europese Unie plus Noorwegen, IJsland en Liechtenstein). Producten die niet in overeenstemming zijn met bijbehorende richtlijnen en geen CE-markering hebben, mogen niet binnen de EER verhandeld worden.

Alle buitenzonwering en rolluiken van Hulsman & De Veluwe zijn voorzien van
CE-markering.

Voor meer informatie over CE-markering kunt u kijken op: www.vrom.nl

Koninklijke Metaalunie:

Koninklijke MetaalunieDe Metaalunie is met meer dan 13.000 leden de grootste ondernemersorganisatie voor het midden- en kleinbedrijf (MKB) in de metaal. Zij richt zich op metaalbedrijven tot ongeveer 100 werknemers in uiteenlopende sectoren.

Hulsman & De Veluwe is lid van de Metaalunie.

Voor meer informatie over de Metaalunie kunt u kijken op: www.metaalunie.nl

 

1. Indien u dit bestand niet kunt openen kunt u hier gratis Adobe Reader downloaden.

Neem contact op via onderstaand contactformulier of bel ons op 035 - 621 43 13