035 - 621 43 13

>Disclaimer

Disclaimer

Gebruikersvoorwaarden website Hulsman & De Veluwe - Zonweringtechniek:

Hulsman & De Veluwe bedankt u voor uw bezoek aan deze website en uw interesse in de producten en diensten die op deze website worden gepresenteerd. Op deze website treft u algemene informatie aan over de producten en diensten die u bij Hulsman & De Veluwe worden aangeboden. Op het gebruik van deze website zijn deze gebruikersvoorwaarden van toepassing die geacht worden door u te zijn gelezen en aanvaard. Indien u niet akkoord bent met de gebruikersvoorwaarden dient u af te zien van gebruik van deze website.

Intellectuele eigendomsrechten:

Copyright © Hulsman & De Veluwe B.V.. De inhoud van deze website is auteursrechtelijk beschermd en alle rechten op teksten, afbeeldingen, grafische vormgeving en/of informatie in andere vorm berusten bij Hulsman & De Veluwe B.V., de bij Hulsman & De Veluwe aangesloten ondernemingen/ondernemers en/of hun leveranciers. Niets uit de teksten of afbeeldingen op deze website mag zonder schriftelijke toestemming van Hulsman & De Veluwe B.V. worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt in enige vorm of enige wijze. Het kopiëren van (gedeelten van) deze website is niet toegestaan. De benaming 'Hulsman & De Veluwe' alsmede het daarbij behorende logo is als merk beschermd (dit geldt eveneens voor vele andere gebruikte benamingen en logo's op deze site).

Aansprakelijkheid:

Hoewel bij het samenstellen en onderhouden van deze website de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht is/wordt genomen, kunnen wij niet garanderen dat de getoonde informatie altijd volledig juist, compleet en/of actueel is. Wijzigingen in modellen, uitvoeringen, technische specificaties, afbeeldingen of andere informatie op deze website zijn te allen tijde voorbehouden. Aan de inhoud van deze website kunnen derhalve op geen enkele wijze rechten of aanspraken worden ontleend. Hulsman & De Veluwe B.V., de bij Hulsman & De Veluwe aangesloten ondernemingen/ondernemers en/of hun leveranciers aanvaarden geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website.

Veiligheid:

Deze internetsite wordt regelmatig gecontroleerd op (computer)virussen, maar de afwezigheid van virussen die de werking van uw computer, aangesloten hardware en gebruikte programmatuur kunnen beïnvloeden, kan niet worden gegarandeerd.
Deze website kan links bevatten naar andere sites. Hulsman & De Veluwe B.V., de bij Hulsman & De Veluwe aangesloten ondernemingen/ondernemers en/of hun leveranciers zijn op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud of het gebruik van deze internetsites, of voor de eventuele gevolgen van een bezoek aan een 'gelinkte' website.

Privacy:

Via deze website kunt u informatie aanvragen bij Hulsman & De Veluwe B.V.. Indien u van één van deze mogelijkheden gebruik maakt, worden uw persoonlijke gegevens uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor u uw gegevens heeft verstrekt. Uiteraard voldoen we daarbij aan de toepasselijke privacywetgeving. Uw persoonlijke gegevens zullen niet aan derden worden doorgegeven, verkocht of ter beschikking worden gesteld.

Informatie:

Vragen en/of opmerkingen omtrent deze gebruikersvoorwaarden, de website, Hulsman & De Veluwe of anderszins, kunt u richten aan:

Hulsman & De Veluwe B.V.
Postbus 607
1200 AP  HILVERSUM
info@hulsman-zonwering.nl

Neem contact op via onderstaand contactformulier of bel ons op 035 - 621 43 13